Our five step approach

Wij zien u als de belangrijkste lid van ons team. Wat wilt u bereiken? Dat is de vraag waar we bij blijven terugkomen tijdens onze vijf stappen aanpak. Van start tot finish betrekken wij u in het proces. Wij maken ons werk zo transparant mogelijk, dat is waarom u altijd toegang heeft tot stories, backlogs en de sprint planning.

Wat zijn uw wensen?

Welke doelstellingen zijn er voor nu en in de toekomst? Wat zijn de succesfactoren en wie is de eindgebruiker van de software? Uw wensen vertalen wij naar concrete taken of stories. Met de stories stellen we continu het ontwikkelingsproces bij. Op basis van veranderende of aanvullende eisen of voortschrijdend inzicht doen we aanpassingen.

Wat vindt u belangrijk?

U bepaalt de volgorde waarin wij invulling geven aan de taken of stories. De stories komen in een product backlog, gerangschikt naar de waarde die u eraan geeft. In de backlog houden we bij in welke stadium een story is.

Wie doet wat?

Als er voldoende informatie verzameld is voor een story, plannen we de sprint. Daarbij pakt ieder teamlid taken op die passen bij zijn kennis en ervaring. Het hele team is verantwoordelijk voor concrete resultaten en het zo snel mogelijk afleveren van een eerste versie van de software. Hierdoor kunt u tijdig bijsturen en is de software snel bruikbaar.

Werkt alles naar wens?

Wij testen ons werk continu; dat is anders dan gebruikelijk. Traditioneel wordt software alleen getest vlak voor een release. Ons team test nieuw ontwikkelde functionaliteiten echter tijdens het hele proces. Zo garanderen we een eindproduct dat altijd bruikbaar is en optimaal werkt.

En nu?

Wanneer nemen we de nieuwe software definitief in gebruik? Plannen we de release tijdens kantooruren of juist in het weekend? Uiteraard blijft na de implementatie onze samenwerking bestaan. Op deze manier kunnen we uw software blijvend volgen en aanpassen aan uw actuele situatie en doelstellingen.