Algemene voorwaarden

Op al onze rechtsverhoudingen, aanbiedingen en overeenkomsten waaronder Transceptor Technology goederen en diensten levert, zijn met uitsluiting van alle andere voorwaarden de ICT~Office Voorwaarden van toepassing.

Private limited liability company
Chamber of Commerce number: 60341289

De ICT~Office Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 60341289 en kunt u hier downloaden.