Disclaimer

De op deze website getoonde informatie is door Transceptor Technology met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Transceptor Technology verstrekt door middel van deze website alleen informatie over producten en oplossingen welke worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. Transceptor Technology aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van de website, noch voor onjuistheden of onvolledigheden van de op de website opgenomen informatie.

Verwijzingen naar andere sites die niet door Transceptor Technology worden onderhouden zijn alleen bedoeld voor extra informatie voor de bezoeker. Hoewel Transceptor Technology selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden.